Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése banki átutalással

Nézőpont

2020. július 1-jétől változtak az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének szabályai, ezért a járulékot a jövőben új számlaszámra kell befizetni. Ez eddig közismert információ, az interneten könnyedén rátalálhatsz. A banki átutalás lehetőségét, illetve a számlaszámot viszont sikerült jól eldugni… ez idáig.

Ki köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

„ – az a belföldi személy, aki nem biztosított továbbá egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult,
– tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet,
– a központi költségvetés a saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesülő – foglalkoztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet végzőnek nem minősülő személyek, a gyermekgondozási díjban részesülők valamint a Tbj. 22. § (1) bekezdés a)-f), h)-p) és r)-t) pontjában meghatározott személyek után.”

Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?

„Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn.”

Hol kell bejelentkezni az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség teljesítésére?

„Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a biztosítási jogviszony vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) tájékoztatást küld a fizetésre kötelezett részére és a fizetési kötelezettséget a kötelezett adószámláján az egészségbiztosítási jogviszony nyilvántartás jelzése alapján automatikusan előírja.”

Mennyi az egészségügyi szolgáltatási járulék összege?

„Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2021. január 1-jétől 8.000,- Ft (270,- Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.”

Az utaláshoz szükséges számlaszámot – amely a 10032000-06055826 – a „NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke” weboldalon, egy külön pdf fájlban megnyitva találod, a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” névre keresztelve.

Az utalásnál a közlemény részbe tüntesd fel az adóazonosító jeled, és már mehet is a tranzakció!

Sok sikert!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email