Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

A honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Személyes adatait ezen a weboldalon csupán a technikailag szükséges terjedelemben tároljuk. A tárolt adatokat semmi esetre sem értékesítjük vagy adjuk ki más célból. A személyes adatokat az egyéni ügyfélhozzáférés regisztrálása érdekében, hírlevelünk elküldése céljából, valamint kapcsolattartási ügyekből kifolyólag az itt leírtak szerint kezeljük.

Adatkezelés

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Server log fájljainkban olyan információkat tárolunk, melyeket az Ön böngészője eljuttat hozzánk. Ezek a következők:

– böngészőjének típusa/verziója
– felhasznált üzemrendszer
– referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
– a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím)
– a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg. Nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz.

Az adatok felhasználása

Adatai kezelésekor folyamatosan szem előtt tartjuk az ide vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat.

Amennyiben weboldalunkon Önnek lehetősége van személyes adatai megadására, úgy kérjük Önt, hogy ellenőrizze Ön is, mely adatokat kívánja megosztani velünk.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.

Ennek keretében ügyelünk arra, hogy ajánlatunk a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az Ön igényeinek. Adatai felhasználása ellen bármikor tiltakozhat rövid, írásos üzenet küldésével.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Nem szükséges adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a regisztráció törléséig tart. A regisztráció Felhasználó vagy Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatok továbbadása

Az adatokat nem tesszük közzé, harmadik személye részére nem adjuk át.
A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Cookie-k

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció elmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogy fogadjon el új cookie-kat, vagy hogy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. Javasoljuk Önnek azonban, hogy cookie-funkcióit hagyja teljes egészében bekapcsolva, mert csak így tudja reklámkínálatunkat az Ön igénye szerint szabályozni.
Az oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog

Az Ön irántunk tanúsított bizalma fontos a számunkra. Ezért bármikor szívesen állunk rendelkezésére, amennyiben kérdése lenne adatainak kezelésére vonatkozóan. Önnek bármikor jogában áll felvilágosítást kérni a személyét érintő, nálunk tárolt adatok, azok származása, fogadója, valamint a tárolás céljára vonatkozóan. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége az Ön nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon írásban hozzánk. Ezenkívül kötelességünk kérésére az Önről tárolt adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni, amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás (pl. törvényben meghatározott adattárolási kötelezettség) nem áll útjában.

Egyoldalú módosítás

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Ön a szolgáltatás következő használatakor a vonatkozó tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával – az adatkezeléseket lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig a szolgáltatás következő használatával, ráutaló magatartással – fogadja el a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Az oldalon a Google Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer ezen vagy más webhelyen végzett látogatásokkal kapcsolatos adatokat gyűjt az oldal felhasználóiról azért, hogy ne zavaró, hanem a látogatókat érdeklő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit.